Gällande de nya allmänna råden i Stockholms län – COVID-19