Dance on site or from home via Zoom!

Vi på Kpop Nonstop tycker att det trots pandemin är viktigt att fortsätta röra på sig och träffa andra, och därför har vi ändrat vårt upplägg för vårterminen 2021 i enlighet med den nya pandemilagen och de råd Folkhälsomyndigheten gått ut med.

Under hela terminen kommer därför alla elever ha möjligheten att delta på lektionerna hemifrån via Zoom om ni inte vill delta på plats. Information och länkar till klasserna har skickats ut under förra veckan till alla elever, och ifall du som elev inte ännu fått någon information kring detta ber vi dig kontakta oss via dance@kpopnonstop.com.

Om ni vill läsa mer om Fryshusets hantering av pandemin kan ni läsa om det här: https://fryshuset.se/fryshuset-global/covid-19.

Vi håller oss fortsatt uppdaterade på situationen och hoppas att vi snart kan dansa alla tillsammans igen!

 


We at Kpop Nonstop think that, despite the pandemic, is important to keep moving and meet others, and as a result we have changed up the structure of the Spring Term 2021 according to the new pandemic law and the restrictions the Swedish Public Health Agency (FHM) have set.

During the whole semester all students will have the opportunity to participate in the classes from home via Zoom if you do not want to participate on site. Information and links to the classes have been sent out last week to all students, and if you have not yet recieved any information about this, we ask you to contact us at dance@kpopnonstop.com.

If you want to read more about how Fryshuset handles the pandemic, you can read about it here: https://fryshuset.se/fryshuset-global/covid-19.

We stay updated on the situation and hope we all can dance together again soon!