RULES OF CONDUCT

For our participants

We care about each other at K-Dance by KNS

Your identitity, age and opinions are highly valued at K-Dance by KNS. That’s why it is important for you to read through, follow and have full knowledge of our rules of conduct during your time with us.

★ Respect
 • Always be respectful to everyone at K-Dance by KNS!
 • It’s strictly not allowed to question one’s identity verbally nor physically. Let you instructor know if that happens.
 • Please think through before commenting on something, as what you bring up might be a sensitive topic for others.
 • Your instructor have the right to send you away from a current class if your behavior is deemed to be unacceptable.
 • If you are told leave the class 3 times, you can be pernamently banned from taking our classes in the future.
★ Participation
 • We would love to see you being active, keen and concentrated during our classes.
 • Arrive on time in danceable clothes & shoes and be sure to bring your water bottle!
 • Keep a good tone while talking or asking questions during class.
 • Let your instruktor know if you have any special needs that might affect your participation during class (eg. physical injuries, needs of a companion, etc.)
 • If there’s anything else you deem important, please inform our KNS team via dance@kpopnonstop.com.
★ Absence

Make sure to let your instructör know if you:

 • arrive late to a class.
 • cannot participate in one or more classes due to travels, sickness, or other reasons.
Enjoy your time!
 • Your instructor is there to help you improve. Let them know if you’re curious or have questions regarding dance.
 • Most importantly – don’t forget to have a blast and unforgettable time with us!

FÖRHÅLLNINGSREGLER

För dig som deltagare

På K-Dance by KNS värnar vi om varandra.

Vi välkomnar alla oavsett identitet, ålder och åsikter till K-Dance by KNS. Därför är det viktigt att du läser igenom, följer och har fullständig kännedom av våra förhållningsregler under tiden du spenderar hos oss.

★ Respekt
 • Var alltid respektfull på K-Dance by KNS!
 • Det är ej tillåtet att ifrågasätta en individs identitet varken verbalt eller fysiskt. Meddela din instruktör om det händer.
 • Tänk igenom innan du säger något, då det du tar upp kan vara ett känsligt ämne för andra.
 • Instruktören har rätt att avvisa dig från aktuell klass om ditt beteende inte är acceptabelt.
 • Blir du tillsagd att lämna 3 gånger riskerar du att bli avstängd från att delta på K-Dance by KNS i framtiden.
★ Deltagande
 • Som deltagare ser vi till att du aktivt deltar samt är lyhörd och koncentrerad under klassens gång.
 • Kom i tid och var förberedd med vattenflaska och danskläder & skor till lektionen.
 • Håll en god ton med alla när du pratar eller ställer frågor.
 • Berätta gärna om du har speciella behov till din instruktör om du tror det kan påverka din prestation på lektionen (tex fysisk skada, behov av ledsagare, mm.)
 • Om du har annat som är viktigt för oss att veta, mejla gärna in det till ledningen på KNS via dance@kpopnonstop.com.
★ Frånvaro

Meddela gärna instruktören i god tid om du:

 • blir sen till klassen.
 • ej kan delta på en eller flera lektioner pga. resa, sjukdom eller andra orsaker.
Enjoy your time!
 • Instruktören finns där för att hjälpa dig utvecklas. Ställ gärna frågor vid om du är nyfiken eller har funderingar gällande dansen!
 • Viktigast av allt – glöm inte att ha en rolig och lärorik tid med oss!